Ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasındaki önemli engellerden birinin de psikometrik ölçüm araçlarının yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, psikometrik ölçüm araçlarının geliştirilmesi ya da Türkçe'ye standardize edilmesi için özel gayret gösterdim ve bu gayretim ileride de sürecek. Umarım, bu çabamın sonucu olarak geliştirdiğim ya da standardize ettiğim psikometrik ölçüm araçları Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı yapar.

Hedeflerimden biri de ölçek geliştirmek ya da ölçek standardize etmenin yanı sıra klinik psikoloji ya da sağlık psikolojisi uygulamalarında kullanılacak testlerin Türkçe'ye adaptasyonunu yapmak. Bunun için gelen her türlü işbirliği önerilerine açığım.

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

Ölçeklerimizin her türlü kullanımında; ilgili ölçeğimizin kaynakçası ölçek için çoğaltılan her sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. Aksi halde, ilgili ölçeğin kullanım için tarafımdan izin alınmış olsa bile bu izin geçersizdir.

Web isteme kayıt olduğunuzda ilgilendiğiniz ölçeğe ya da ölçeklere ve bu ölçekle ya da ölçeklerle ilgili bilgilere ve makalelere ulaşabilirsiniz. Bunun için lütfen kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz giriniz. Aksi takdirde üyeliğinizi onaylamam mümkün olmayacaktır.

Geliştirdiğimiz Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Work Stress Scale for Correctional Officers
 2. Cezaevi Çalışanları için İş Stresi Ölçeği
Türkçe Adaptasyonunu Yaptığımız Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Başetme Yolları Ölçeği
 2. UCLA Yalnızlık Ölçeği – III
 3. Stres Değerlendirme Ölçeği (Süreklilik Formu)
 4. Stres Değerlendirme Ölçeği (Durumluluk Formu)
 5. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Süreklilik Formu)
 6. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durumluluk Formu)
 7. Psikolojik Dayanıklık Ölçeği
 8. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (İkili Form)
 9. Gelişme ve Büyüme Ölçeği
 10. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (Beşli Likert Form)
 11. Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği
 12. Kaygı Duyarlılığı Ölçeği - 3
 13. Yeme Tutum İnanç Ölçeği
 14. Olumlu ve Olumsuz Deneyim Ölçeği
Türkiye'deki Diğer Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
 2. Durumluluk Kaygı Envanteri
 3. Sürekli Kaygı Envanteri
 4. Liderlik Ölçeği
 5. Maudsley Obsesif Kompulsif Ölçeği
 6. Güvence Arama Ölçeği
 7. Suçluluk - Utanç Ölçeği
 8. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği (Şiddet)
 9. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği ( Sıklık)
 10. Kısa Semptom Envanteri
 11. Alkol Bağımlılığı Testi
 12. Beck Kaygı Envanteri
 13. Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmali Ölçeği
 14. Sorumluluk Tutumları Ölçeği
 15. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
 16. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
 17. Olumlu ve Olumsuz Duygudurum Ölçeği
 18. İçme Nedenleri Anketi Gözden Geçirilmiş Formu
 19. Beck Umutsuzluk Ölçeği
 20. İlişki Ölçekleri Anketi
 21. Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği
 22. Sınav Kaygısı Ölçeği
 23. İntihar Olasılığı Ölçeği
 24. Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi
 25. Young Anababalık Ölçeği
 26. Young Şema Ölçeği
 27. Young (Telafi) Ölçeği
 28. Yeme Tutum Testi (YTT-40)
 29. Büyük Beşli Envanteri
 30. Genel Sağlık Anketi
Davranış Değerlendirme Testleri
 1. Yaşam Doyumu Ölçeği
Kişilik-Psikopatoloji Testleri
 1. Kişilik ve Sağlık Anketi
 2. Life Event Inventory for Prisoners (LIEP)


Emre ŞENOL DURAK © 019

Son Güncelleme:  21.6.2015 15:37: Tasarım ve Kodlama zkanoca