Yayınlar

Eğitim vermek ve Toplum Yararına Çalışmalar yürütmenin yanı sıra akademisyen olarak en önemli görevlerimizden birinin de bilimsel çalışmalar yapmak ve elde ettiğimiz sonuçları yayınlamak olduğunu düşünüyorum.

Yanda, bugüne kadar yayınlanmış tüm çalışmalarımın ve yayınlarımın aldığı atıfların özetlendiği grafikler bulunmaktadır. Ayrıca yayınlarımın isimlerine tıklanarak yayınlarımın ayrıntılarına ulaşılabilir, ilgili dosyalar indirilebilir.


A. Thomson Reuters WOS dizinlerinde (SCI, SSCI, AHCI) yer alan dergilerde yayımlanan makaleler

B. Diğer dizinlerdeki (ProQuest, PsycINFO, PsycLIT, SCOPUS vb.) dergilerde yayımlanan makaleler

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

D. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

   F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

   G. Diğer yayınlar


   Emre ŞENOL DURAK © 019

   Son Güncelleme:  21.6.2015 15:37: Tasarım ve Kodlama zkanoca